El currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’atenció a persones en situació de dependència.