Print Friendly, PDF & Email

A partir d’ara n’hi haurà prou amb el resguard de sol.licitud del certificat de penals, que es podrà fer a qualsevol seu del registre del Departament. Trobareu les adreces a l’enllaç:

Certificació negativa del Registre Central d’Antecedents Penals per accedir a la borsa de personal docent