Print Friendly, PDF & Email

Una sentència guanyada pel Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya

L’any 2015 el Departament d’Ensenyament va decidir excloure de la borsa de personal interí docent un professor argumentant que no havia superat el període de prova. Des de la UGT de Catalunya vam entendre en aquell moment que el Departament no havia respectat el procediment establert per a aquests casos i vam presentar un contenciós administratiu exigint el reingrés al lloc que li corresponia a la borsa i la restitució de tots els seus drets. El docent és afiliat del nostre sindicat.

Butlletí amb la sentència