Print Friendly, PDF & Email

El Govern rectifica algunes mesures a partir de gener de 2015

A la mesa sectorial d’avui hem tractat els temes següents:

Confirmació de la mesura que ja es va prendre a la Mesa General de la Funció Pública i que ja fa unes setmanes que vam anunciar. A partir de l’1 de gener de 2015 recuperem la jornada i sou al 100% per als substituts.

Passem de 9 tipus de jornada a 5. Les jornades de 1/3 mantenen jornada i sou, les d’una vacant+1/3 continuen al 0,86%, desapareixen les jornades de 0,42%, 0,72%, 0,76% i 0,86% (les que provenien d’una substitució del titular amb el 100%).

PROCEDIMENT

El 31 de desembre finalitzaran al portal Atri els contracte que continuïn durant el 2015. A partir de gener es penjaran els contractes nous amb la durada i jornada. Es farà una adaptació del procediment telemàtic per tal que les substitucions a partir de gener ja contemplin les noves jornades. Les darreres setmanes de desembre es modificarà la normativa per adaptar-la a la recuperació dels nostres drets. S’informarà a les direccions dels centres de la modificació d’horaris del professorat que havia patit la retallada de jornada i sou. També es modificarà l’apartat que no permetia sol·licitar reduccions de jornada a aquells treballadors que no tenien la jornada completa.   Una notícia com aquesta podria ser mereixedora d’una celebració, si no fos perquè simplement recuperem uns drets que hem perduts els darrers 4 anys.

 Es fa difícil considerar un èxit que el substitut cobri i treballi les mateixes hores que el personal titular.