Print Friendly, PDF & Email

Els llocs singulars, fomenta l’amiguisme en l’adjudicació les vacants.

ditTal com hem pogut comprovar en el darrer concurs general de trasllats, hi ha hagut poquíssimes places, tendència que continuarà amb el Decret de plantilles que el Departament d’Ensenyament està preparant, el qual consolida el menyspreu per la normativa de la funció pública en general i pel concurs de trasllats en particular. Amb els anomenats “procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial ”, el Departament deixa venuts als docents als capricis de les direccions per configurar i escollir la “seva” plantilla de professors. Això  sí, posa un límit: aquests llocs singulars , dels que tots el centres podran disposar i la selecció dels quals depèn d’una comissió de la qual forma part la direcció del centre, no poden arribar a superar la meitat de la plantilla.

Hi ha hagut una escandalosa reserva de places per part de les direccions dels centres per a fer-les singulars.

La manca de vacants a l’actual concurs de trasllats i la reserva de les resultes, és la manifestació clara que aquesta és la direcció que ha pres el Departament , fomentar l’amiguisme, ja consolidat a través del Pla d’autonomia de Centres.

Més informació: Butlletí de publica.cat

 

One thought on “El Departament fomenta l’amiguisme en l’adjudicació de vacants”
  1. Aquesta possibilitat de diversos tipus de llocs de treball i forma d’adjudicar 0rdinaris, específics i de provisió especial) fou una de les raons pr a què la FETE-UGT mantingués el rebuig a la LEC

Comments are closed.