Print Friendly, PDF & Email
Els servidors públics ja percebran l’augment a la nòmina d’octubre, i ingressaran els endarreriments abans de final d’any

El personal de la Generalitat també cobrarà el 100% de la retribució en cas de baixa laboral des del primer dia

El Govern ha aprovat avui un decret llei per fer efectiu l’increment de l’1,95% de la massa salarial del personal de la Generalitat de Catalunya, que es va acordar amb els sindicats majoritaris de la funció pública, CCOO i UGT, en el marc de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat (MEPAG).
La proposta del Govern, acceptada pels sindicats, eleva fins al màxim permès l’increment retributiu als treballadors de la Generalitat. En concret, s’aplicarà l’increment màxim de l’1,75% autoritzat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat més un 0,20% addicional.
Segons es va acordar amb els sindicats, aquest 0,20% també es destinarà a increment retributiu lineal amb caràcter general. Això significa un augment proporcional, de manera que els llocs de treball que tenen una retribució inferior tindran un augment proporcionalment superior a aquells que tenen retribucions més altes.
Aquest increment de l’1,95% suposa una despesa total de gairebé 226 milions d’euros.
La situació actual de pròrroga pressupostària i la voluntat del Govern d’aplicar de manera immediata les millores en les condicions laborals i retributives dels empleats públics, han fet necessari que s’aprovessin per mitjà d’un decret llei.
100% de la retribució en cas de baixa laboral
En la línia de la recuperació de drets i condicions de treball dels servidors públics, el decret llei aprovat avui també inclou la mesura per la qual el personal de la Generalitat percebrà el 100% de les retribucions des del primer dia per incapacitat temporal. Això vol dir que cobraran el 100% del sou en cas d’estar de baixa, en tots els supòsits i des del primer dia, retornant així a la situació del 2012, abans de l’aplicació de la llei estatal de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
L’increment, en la nòmina d’octubre
A partir del mes d’octubre, els treballadors i treballadores públics ja percebran a la nòmina l’increment salarial de l’1,75%. La Generalitat abonarà tots els endarreriments abans de final d’any.