Print Friendly, PDF & Email

El Govern aprova mesures per garantir una millor atenció a l’alumnat . Realment és així? Aquí teniu unes reflexions per debatir:

1.-Com la consellera vol mantenir  la mateixa plantilla amb més de 15000 alumnes nous?

La resposta és clara. Treballar més hores i destruint llocs de treball.

2.-És veritat que l’ensenyament és gratuït?

“l’escolarització dels nivells educatius declarats universals i gratuïts per la Llei d’educació de Catalunya (LEC) i l’assoliment progressiu dels objectius europeus per a l’any 2020”

NO, no ho és perquè les famílies han d’aportar material. En aquests moments els pressupostos dels centres docents s’han d’aprovar i no saben quins diners tindran. Els centres de contextos socioeconòmics baixos tenen menys serveis.

3.- L’acord respon a la negociació entre el Departament d’Ensenyament i la representació de la mesa sindical. Aquesta negociació s’ha fet al llarg de sis sessions i ha permès modificar la proposta inicial fins al resultat actual.”

Mentida, no hi ha negociació col·lectiva, hi ha imposició administrativa.

4.- Els centres tenen una bossa habitual d’hores de coordinació que es reparteixen per a cada coordinador. Serà la direcció de cada centre la responsable d’assignar-les segons les responsabilitats de cada càrrec de coordinació.

Estem davant la gestió empresarial dels centres docents.

5.- “La mesura significa també que s’ajorna el reconeixement del primer estadi de 6 a 9 anys, i s’amplia, per tant, l’abast temporal de la carrera docent (passarà dels 30 anys actuals a 33) per a aquells que encara no tenen reconegut el primer estadi”

Aquesta mesura suposa una retallada retributiva per una part del professorat i que fomenta el desanim entre el professorat novell. No és el millor missatge pels docents del futur.