Print Friendly, PDF & Email
  • El Decret llei aprovat avui preveu moratòries especials en els impostos sobre successions i begudes ensucrades, així com en el cànon de l’aigua i el cànon de residus
  • Durant els mesos d’abril i maig, es redueix al 50% el tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada de residus industrials i dels residus de la construcció
  • Es crea una prestació per a l’acolliment dels infants separats del nucli familiar per causa dels tractaments o les mesures d’aïllament que afecten els seus progenitors
  • També autoritza Infraestructures.cat a executar els contractes amb les companyies operadores de telecomunicacions per al desplegament de la fibra òptica en aquells municipis de Catalunya que actualment disposen de nivells baixos o inexistents de cobertura en xarxes de nova generació

Llegir més