Print Friendly, PDF & Email

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DEL TOT INSUFICIENT!!! Funció Pública torna a plantejar una oferta d’ocupació ridícula, un engany a tots els empleats/des de la Generalitat en actiu i als 8000 treballadors/es que en els últims quatre anys han perdut el seu lloc de treball a l’administració.

La UGT no accepta una proposta tant poc seriosa.

El Consell Executiu ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya, que preveu la incorporació de 1.230 places destinades a cobrir àmbits i sectors considerats prioritaris pel Govern i que afectin el funcionament dels serveis públics essencials. Es tracta de la primera oferta d’ocupació pública aprovada pel Govern català des del 2011