Print Friendly, PDF & Email

El Govern vol destinar al Pla de Pensions l’increment del 0,2% pendent d’acord, mentre que el nostre sindicat exigeix que s’incorpori a un complement retributiu directe, consolidable i d’aplicació general

Butlletí  Pdf

 A la reunió de la Mesa General de la Funció Pública el passat dijous s’havia de tractar l’increment retributiu del 0,20%, darrer tram pendent de negociar fins arribar a l’increment salarial de l’1,95% al personal de la Generalitat. La proposta del Govern va ser destinar aquest 0,2% al Pla de Pensions, de manera que no seria un complement consolidable, a banda que la directament beneficiada seria una entitat bancària.

D’altra banda, aquesta proposta contradiu les declaracions del conseller Puigneró, que va afirmar respecte a l’acord de la mesa general que “fem un pas més enllà de l’increment previst per l’Estat fins a l’1,95% de la massa salarial”, i en realitat el que proposen ara és consolidar només un 1,75%.

La UGT de Catalunya hem manifestat a la mesa que no estem d’acord a destinar aquest 0,20% a cap concepte que no sigui retributiu directe, que volem que l’increment sigui de caràcter general i que es consolidi, i hem proposat el següent:

Que la quantia resultant del 0,20% de la massa salarial s’incorpori al complement específic del personal funcionari (administració i tècnic, docent i estatutari), i derivar l’aplicació del personal  laboral a la CIVE* perquè s’acordi la seva distribució. Volem que el 0,20% vagi a retribucions, que sigui consolidable al salari per als anys venidors i d’aplicació general a tot el personal del sector públic de la Generalitat.

 

*Comissió Paritària per a la Interpretació, la Vigilància i l’Estudi del Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya

En paral·lel, hem preguntat als representants del departament d’Economia si estan en condicions de pagar aquest 0,2% i la resposta d’Economia ha estat que sí que existeix una partida assignada.

Funció Pública s’oposa a la nostra proposta perquè diu que “té por que una distribució general al concepte retributiu de complement específic sigui recorreguda pel Govern central”. Des del nostre sindicat hem manifestat que la llei de Pressupostos Generals de l’Estat no obre la porta a possibles impugnacions, i no creiem que aquest tema sigui una preocupació real pera  cap dels dos governs.

Per tant, l’acord no ha estat possible, però abans de donar per acabada la reunió, els representants de la UGT de Catalunya han tornat a exigir:

  • Que l’increment de l’1,95% sigui consolidable.
  • Que s’aboni a la nòmina d’octubre, tal com es va concretar a la reunió de la mesa general del 18 de setembre.
  • Que s’aboni el 10% de la paga extra de 2013 durant el 2018, tal com està signat a l’acord del mes de juliol de 2017, així com una calendarització del retorn de les pagues extres de 2013 i 2014.La propera reunió està prevista per a dijous 4 d’octubre.