Print Friendly, PDF & Email

Mas-Collell s’ha proposat humiliar el col·lectiu d’interins i interines

Hem pogut comprovar a les nòmines del personal interí  i substitut que els darrers mesos el Departament d’Ensenyament ha aplicat de manera unilateral un descompte del 0,33% de sou als treballadors/es amb un terç de jornada. Malgrat que en un primer moment vam pensar que podia tractar-se d’un error, constatem que la retallada es produeix a les nòmines de tots els treballadors.

No es tracta d’un error individual, sinó d’una acció totalment dirigida vers tot el col·lectiu presa per algú i executada en la nòmina d’aquells que estan a un terç de jornada.

Entenem, doncs, que el Govern ha decidit arrodonir a la baixa els salaris de les jornades del 33,33% restant-los un 0,33% mensual. Aquesta nova humiliació s’afegeix a la retallada del 15% de jornada i sou dels interins a jornada completa. L’acumulació de greuges contra aquest col·lectiu fa que ens preguntem quins són els motius que provoquen aquesta insistència a humiliar els interins. Per què des del Departam     ent carreguen contra els companys i companyes que estan en la situació més precària? Creuen que atemptant contra els drets dels més febles quadraran els seus comptes amb tisorades d’uns euros?

El dilluns passat ja vam presentar la corresponent denúncia al Departament d’Ensenyament exigint el pagament immediat i amb efectes retroactius del 0,33%. entenem també que és imprescindible una disculpa pública del Govern i del Departament per la falta de respecte al seus treballadors/es.

UGT exigim no ja que els paguin el que els pertoca, sinó que les jornades mínimes de contractació tornin a ser d’una mitja jornada En cas que inicialment s’hagués de cobrir un terç, la resta de la jornada fins arribar a la mitja jornada es pot dedicar a reforços o a atenció a la diversitat, més necessària que mai. 

Reclamació al departament ensenyament  pagament del 0,33