Print Friendly, PDF & Email

Aquesta sentència, que també declara il·legal la supressió de la part meritada, estableix doctrina a favor de les demandes plantejades treballadors públics afectats.

El Tribunal Suprem declara nul·la la supressió de la part meritada de la paga extra del 2012, i reitera la il·legalitat de la posterior aplicació de la reducció 5% continguda en l’acord de govern

Butlletí