Print Friendly, PDF & Email

El TJUE declara la NO CONVERSIÓ AUTOMÀTICA A FIX de el personal interí  (funcionari / estatutari) objecte d’abús en els seus nomenaments temporals.

La possible percepció d’una indemnització, a l’cessar la seva relació, haurà de ser analitzada pels tribunals espanyols.

També queda demostrat (com ve denunciant FeSP-UGT des de fa dècades) que les administracions públiques abusen fraudulentament dels nomenaments temporals (en volum i durada).

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha emès avui el seu veredicte sobre les demandes dels treballadors interins a Espanya donant-los, en part, la raó a l’considerar que la manca de processos selectius no justifica la perpetuació dels interins.

Segons el Tribunal “el fet que un empleat públic hagi consentit l’establiment de relacions de servei de durada determinada successives no li priva de la protecció que li confereix l’Acord Marc sobre el Treball de Durada Determinada”.

Davant d’això, deixa en mans dels jutges nacionals com compensar aquests professionals però obre la porta al fet que se’ls faci fixos o que se’ls atorgui una indemnització per acomiadament improcedent. Concretament estableix que “la transformació d’aquests empleats públics en idefinidos no fixos i la concessió d’una indemnització equivalent a l’abonada en cas d’acomiadament improcedent, constitueixen mesures adequades per prevenir i, si escau, sancionar els abusos”.

Butlletí

Sentència