Print Friendly, PDF & Email

El personal docent, pot consultar al portal ATRI, per saber la mesa electoral on li toca anar a votar. Teniu l’enllaç dins de la nota informativa d’eleccions sindicals docents 2019.

Les al·legacions, si s’escauen, en el cens provisional (baixes, altes, errades en el nom, etc.) les podeu adreçar, dins del termini establert, a les Meses Electorals Coordinadores, per la qual cosa s’ha posat les bústies dels correus electrònics de cadascuna.