Print Friendly, PDF & Email

El món de l’FP aposta per l’excel·lència formativa. La mostra són els Centres Integrats, fruit de l’obligació d’integrar els sistemes de Formació Professional (Reglada, Ocupacional i Contínua).  Es tracta d’una millor adequació de l’organització i planificació territorial de l’oferta formativa integrada de Formació Professional a les necessitats identificades.

Butlletí