Print Friendly, PDF & Email

El passat 30 d’octubre, el Departament de Salut va publicar l’Annex al “Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- cov-2” (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20).

Aquest document, a més de mostrar una vegada més la improvisació del Departament de Salut i del Departament d’Educació i la seva voluntat de dissimular una manca de recursos vergonyosa, trasllada al professorat i als centres educatius una responsabilitat injusta i intolerable.

Des de la UGT hem reclamat des de l’inici de la pandèmia que el Departament contractés tècnics sanitaris d’FP per a cada centre educatiu.

Segons l’Annex, “en l’àmbit educatiu de la secundària: ESO, batxillerat i centres de formació professional, es recomana actualment realitzar estudi de contactes amb PCR en frotis nasal i mitjançant el sistema d’automostra supervisada per professionals docents. Els professionals docents no tenen la capacitat per supervisar proves de salut, no tenen la formació necessària i, sobre tot, no han d’acceptar aquesta responsabilitat. Què passarà si es cometen errors com a conseqüència de la inexperiència i de la manca de formació en matèria de salut? Estan les famílies disposades a que personal no sanitari supervisi proves mèdiques als seus fills i filles?

Per si no fos poc, també consta que “els gestors de contactes no realitzaran trucades de seguiment als contactes dels grups de convivència estable escolars. Seran les pròpies direccions escolars, en coordinació amb els referents COVID-escola, les que informaran als progenitors dels contactes sobre el temps i les mesures de quarantena, d’acord amb els protocols establerts i les indicacions dels serveis de vigilància epidemiològica de referència.” Sabem de totes les dificultats que estan vivint les direccions dels centres, acceptant tasques inassumibles. Carregar de més feina a les direccions dels centres, ja saturades, és del tot intolerable. Aquesta feina és de personal sanitari qualificat i no del professorat! 

Com a UGT Educació Pública, estem farts de la deriva  dels departaments de Salut i d’Educació que, donada la seva manca de lideratge i una incapacitat de gestió flagrants, simplement imposen decisions sense negociar mai amb la representació legal dels treballadors i treballadores.

Des de la UGT Educació Pública manifestem que els docents NO HAN D’ASSUMIR tasques pròpies de personal sanitari. Ens va la salut i la dels nostres alumnes!

UGT  EDUCACIÓ SEMPRE AL TEU COSTAT!