Print Friendly, PDF & Email

Els Nous nomenaments

Les regles del joc han canviat. L’important és estalviar i no mirar la qualitat de l’educació. Les dues noves normes estan ja clares:

1.-Cap substitut cobrarà més enllà del 30 de juny.

2.-Cap substitut cobrarà el 100 per cent del sou.

Indirectament hi ha una tercera mesura a l’ombra que aviat podem dir que passarà i que segurament tots els sindicats la denunciarem.

3.-Gairebé no hi haurà interins.

És la conseqüència directe del punt 1 i 2. La idea d’estalviar farà que gairebé no hi haurà interinatges.  Per tan no us espanteu que el dia 17(sembla que serà la data de publicació no és segur). No hi haurà gairebé interins.

Per tan esteu atents a l’horari que us pot tocar l’any que ve per tal que no feu més hores del compte. Com sempre la UGT està al vostre servei. Informació abstreta del Departament. Ja veureu que és una tornada als anys 80. Hem retrocedit 30 anys en el sistema educatiu català.

Distribució de l’horari dels substituts segons tipologia de centre

Centres d’educació infantil i primària

a) Quan se substitueixi un mestre titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives que el titular tingui assignades en el seu horari.

Jornada dels substituts

Horari lectiu del titular de la vacant

Lectiva

Complementària centre

Preparació classes

Total horari complementari

Jornada laboral

% en relació jornada 37,5 h

24-25 22,5 5 5 10 32,5 86,66%
22-23 20,5 4,5 4,5 9 29,5 78,66%
20-21 18,5 4 4 8 26,5 70,66%
18-19 16,5 3,5 3,5 7 23,5 62,66%

b) Quan se substitueixi un mestre titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix:

Jornada dels substituts

Horari lectiu del titular de la vacant

Lectiva

Complementària centre

Preparació classes

Total horari complementari

Jornada laboral

% en relació jornada 37,5 h

16,6 (2/3) 15 3,5 3,5 7 22 58,66%
12,5 (1/2) 11 2,5 2,5 5 16 42,66%
8,33 (1/3) 8,33 1,66 2,5 4,16 12,5 33,33%

En cas que s’hagi de substituir una jornada compactada de 1/2 + 1/3 la jornada final serà el total d’hores corresponents a ambdues jornades.
Excepció: En cas d’acumulació de llocs de treball d’1/3, la jornada serà la suma de les jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3 = 66 % i 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.

 


Centres d’ensenyament secundari

a) Quan se substitueixi un professor titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives i complementàries que el titular tingui assignades en el seu horari.

Jornada dels substituts

Horari lectiu del titular de la vacant

Lectiva

Complementària centre

Preparació classes

Total horari complementari

Jornada laboral

% en relació jornada 37,5 h

19-20 20 7,5 5 12,5 32,5 86,66%
17-18 18 7,5 4 11,5 29,5 78,66%
15-16 16 7 3,5 10,5 26,5 70,66%
13-14 14 6,5 3 9,5 23,5 62,66%

b) Quan se substitueixi un professor titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix:

Jornada dels substituts

Horari lectiu del titular de la vacant

Lectiva

Complementària centre

Preparació classes

Total horari complementari

Jornada laboral

% en relació jornada 37,5 h

13,33 (2/3) 13,50 5,50 3 8,50 22 58,66%
10 (1/2) 10 4 2 6 16 42,66%
6,66 (1/3) 6,66 3,34 2,5 5,84 12,50 33,33%

En cas que s’hagi de substituir una jornada compactada de 1/2 + 1/3 la jornada final serà el total d’hores corresponents a ambdues jornades.
Excepció: En cas d’acumulació de llocs de treball d’1/3, la jornada serà la suma de les jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3 = 66 % i 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.

One thought on “ELS NOUS NOMENAMENTS 2012: La Mort dels Interins.”
  1. […] Tal com la UGT va denunciar abans que apareguessin les adjudicacions, ha estat l’inici de la mort dels interins. Mai en la història de Catalunya s’ha produït el fet que els recursos humans d’educació s’hagin convertit realment en RECURSOS HUMANS PER ATENDRE NENS. Ja no som docents, som màquines per ensenyar a nens. Podeu estar d’acord o no. […]

Comments are closed.