Print Friendly, PDF & Email

Per les xarxes socials corre un emoji il·lustratiu de la gestió de l’equip de Cambray que diu textualment:

“NO HO FEM PITJOR PERQUÈ ÉS IMPOSSIBLE.”

DISSORTADAMENT ELS HEM DE DONAR LA RAÓ! Els tribunals del concurs-oposició docent es va anunciar que estarien disponibles a partir de les 20 hores del dia 2 de juny. Es van publicar el dia 6 al migdia, ajustant-se molt als límits legals per portar a terme les oposicions amb un calendari i terminis legals.

UGT vam rebre de la nostra afiliació i dels simpatitzants moltíssimes queixes d’irregularitats recollides i denunciades en aquesta entrada.

Què passa amb les persones que han de ser membres de tribunal que encara estan resolent recursos d’alçada (tenen fins a tres mesos) i han aparegut en el llistat?

Els algoritmes deixen molt a desitjar. Parlem d’ineficiència? És a causa de la precarietat dels recursos humans del Departament? O la suma de totes dues?

Ahir vam enviar un correu de queixa al Departament exigint una solució al respecte. Us adjuntem la resposta:

“En resposta a diverses consultes que ens heu fet arribar amb relació a la constitució dels tribunals d’oposicions, d’acord amb la informació rebuda de la unitat administrativa corresponent us comunico el següent:
Per garantir que la fase d’oposició es porti a terme segons el calendari previst els tribunals s’han de constituir avui dia 8 de juny.
Un cop constituïts es podran acceptar les renúncies d’aquelles persones que ja han participat com a voluntaris en el Concurs de Mèrits, juntament amb altres situacions que pugui valorar el mateix tribunal.
Es donarà publicitat de la composició final dels tribunals
Salutacions cordials.”

DES D’UGT VOLEM DENUNCIAR LA INEPTITUD ADMINISTRATIVA, LA INCAPACITAT DE GESTIÓ DEL DEPARTAMENT.

PROU DE JUGAR AMB ELS I LES DOCENTS QUE ES PRESENTEN A UN CONCURS OPOSICIÓ ON HAN DE PROCURAR ESTABILITZAR EL SEU LLOC DE TREBALL! LES PERSONES OPOSITORES ENCARA ESTAN ESPERANT LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS, AIXÍ COM EL LLOC I TRIBUNAL AL QUAL HAURAN D’EXAMINAR-SE, PER A ORGANITZAR-SE I CONCILIAR FAMÍLIA I PROVES!

CONSELLER NO SOM JOGUINES! NO ENS DESESTABILITZI MÉS!

UGT Educació Pública