Print Friendly, PDF & Email

 Ja faig un dies vaig penjar una nota d’esperança als interins i substituts.Avui vull complementar-la amb més dades objectives, de que tinc raó. I el que faig és analitzar la matriculació d’aquest any 2011-2012 que la podeu trobar a la pàgina del Gencat. Us linko l’arxiu directament. Av_dades El meu objectiu és analitzar el creixement de l’alumnat en els propers tres cursos. Evidentment hi entraran variables que no puc controlar com el flux migratori en negatiu però en positiu la quantitat de jubilacions que es generaran en els propers tres anys. Com un dels elements és positiu i l’altre negatiu el següent estudi serà molt realista.

La primera taula que adjunto és veure l’evolució de l’alumnat:

  Cursos Alumnes primària Alumnes secundària
  2011-2012 300.483 174.114
  2012-2013 309.044 181.126
  2013-2014 317.920 184.578
  2014-2015 328.247 188.147

Per entendre-la i veurel’increment significatiu que tenim faig la diferència entre els anys.

  Cursos Increment primaria Increment secundaria
  Cursos Increment primaria Increment secundaria
  2012-2013 8.561 7.012
  2013-2014 8.876 3.452
  2014-2015 10.327 3.569
  Total increment 27.764 14.033

Això ens fa comprobar que ens els propers tres cursos tindrem un augment en primària i secundària de 40.000 alumnes aproximadament. Portem dos anys en que ens hem mantingut plantilles i ens estan aplicant les ratios més elevada però a partir del curs 2013-2014 es seguiran augmentant la plantilla docent. Ja que amb la  mateixa plantilla és impossible cobrir tot l’alumnat. El que també cal afirmar és que aquest curs que ve a secundaria hi haurà un fort increment de 7000 alumnes. Això només es podrà afrontar amb dues maneres amb moltes més docents o un increment susbstancial de la dedicació horaria del profesorat de secundària.

 

 

 

 

 

 

 

Com es veu en el gràfic l’educació primària creix de forma molt semblant però al tercer curs es dispara molt. A secundària passa un fenomen semblant però no creix tan com a primària:

 

 

 

 

 

 

 

Per entendre millors els dos gràfics he elaborat el gràfic a partir només de l’augment de l’alumnat cada any. Com veieu en tots els cursos seguim augmentant alumnat tan a primària com a secundària.

 

 

 

 

 

 

 

D’aquí quatre anys es produeix un augment significatiu de 10000 en total en quatre anys primària creixerà amb 28.000 alumnes.

 

 

 

 

 

 

 

A secundària malgrat l’increment més significatiu és d’aquí dos anys. al cap de quatre cursos escolar es veure incrementat amb 15000 alumnes més que no té ara.

En el fons el que ens interesa per saber la quantitat de docents que es necessitaran és veure quants grups-classes s’hauran de formar partint de les ràtios de Wert de 30 alumnes a primària i 35 a secundària.

       
  Cursos Augment aules primària Augment aules secundària
  2013-2014 285,37 200,34
  2014-2015 295,87 98,63
  2015-2016 344,23 101,97
  Total increment 925 401

Com es veu s’hauran d’incrementar en els propers quatre anys 925 aules a primària. que representa 154 escoles d’una línia. Sinó es construeixen escoles ni instituts s’incrementaran els barracons.

I a secundària 400 aules més que representa 33 instituts de 3 línies. En conclusió , el problema de les retallades no és tan sols la crisis sinó que el model en quatre anys hagués estat insostenible. Per tan concloc que d’aquí quatre anys hi haurà un increment significatiu d’interins. Espero les vostres aportacions.

One thought on “En tres anys caldrà 154 escoles d’una línia i 30 instituts de 3 línies.”

Comments are closed.