Print Friendly, PDF & Email

Els Sindicats presents a la Mesa General de Negociació (UGT, CCOO, IAC) hem forçat la celebració d’aquesta pel proper divendres 6 de novembre, per tractar l’aplicació immediata del retorn de l’extra de 2012, dels dies de permisos per antiguitat i de la recuperació de totes les mesures de retallades de condicions de treball que el Govern ha imposat aquests darrers anys i que en altres administracions ja s’estan retornant.

La UGT no admetrà falta de compromisos concrets o més dilacions per part del Govern. Ens ho han de retornar tot!

Mentre es realitza la Mesa de Negociació es farà una concentració de treballadors de la Generalitat davant el Departament d’Empresa i Ocupació (Sepúlveda, 148-150), a les 9:45 hores, a la qual tothom que pugui es pot afegir.

Comptem amb tu!

Us adjuntem l’ordre del dia per què veieu la importància de la Mesa.

Ordre del dia:

1. Aplicació de les mesures recollides al RDL 10/2015, d’11 de setembre, pel qual s’adopten mesures que afecten permisos i recuperació de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, a petició d’UGT, CCOO i IAC.

2. Recuperació de la totalitat de la paga 2012 en els exercicis 2015 i 2016.

3. L’abandonament de la pretensió d’aplicació de l’Acord GOV/78/2012, de 24 de juliol, que adequava les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012, que limitava la seva aplicació a l’any pressupostari i en conseqüència deixar sense efecte l’Acord de Govern 33/2015.

4. Restabliment dels dies d’assumptes propis i vacances per raons d’antiguitat al personal funcionari, laboral i estatutari de la Generalitat. Així com la recuperació dels dies d’assumptes propis específics de Catalunya.

5. Recuperació del FAS i la resta de mesures socials complementàries.

6. Recuperació dels complements de productivitat, DPO, trams docents o equivalents.

7. Establiment d’un calendari per la recuperació de les pagues 2013 i 2014.

8. Millora del sistema de complementació en determinats supòsits d’IT i substitució des del primer dia.

9. Recuperació de la complementació per reducció de jornada el primer any de vida de nadó.

10. Oferta d’ocupació pública 2015.

11. Torn obert de paraules.