Print Friendly, PDF & Email

resfriado

El Govern de la Generalitat de Catalunya ens redueix el sou quan estem malalts, no ens paga la retribució íntegra si ens hospitalitzen o si patim una intervenció quirúrgica. Si necessitem un tractament de quimioteràpia o radioteràpia ens descompten un 30% de les nostres retribucions per 20 dies de baixa! I el mateix passa si patim un infart de miocardi o… Però no acaben aquí les injustícies.

El Govern, cada vegada més, continua augmentant la llista de greuges envers els treballadors públics perquè ara, no només ens retallen la nòmina en cas d’incapacitat temporal, sinó que, amb total impunitat, emparant-se en “hem de tancar nòmines a meitat de mes”, fan una presumpció que continuarem malalts fins que finalitzi el mes, i ens descompten les quantitats màximes malgrat que agafem l’alta un dia després d’aquest tancament de la nòmina. Però és que a la nòmina ni tan sols es desglossa exactament la quantitat retinguda!

Hem exigit a la Secretària d’Administració i Funció Pública que modifiqui aquesta manera absolutament arbitrària de gestionar les baixes però, pel que sembla fins ara, aquest tema no els hi ha preocupat massa. I més tenint en compte que els alts càrrecs, que cobren un sou que multiplica quatre, cinc, sis… vegades el nostre no pateixen aquestes retallades ni, “segons sembla”, tampoc no fitxen, ni han d’aportar la baixa, ni l’alta… A nosaltres, una grip ens pot costar 200 € al mes; a ells els hi costa una setmana al llit, llet calenta i nòmina complerta. És vergonyosa la gestió que fa la Generalitat respecte de les baixes i, per aquest motiu, la UGT de Catalunya ha exigit reiteradament a Funció Pública la incorporació de diversos supòsits d’incapacitat temporal que donin lloc a la retribució íntegra del salari i, igualment, ha exigit que les reduccions retributives per baixa per malaltia, s’ajustin, exactament, a la quantitat de dies reals de baixa.

La UGT de Catalunya, no només ha estat participant en grups de treballs per adoptar supòsits d’incapacitat temporal que comportin la retribució del cent per cent, sinó que també s’ha adreçat als màxims responsables de Funció Pública exigint la inclusió de supòsits de malalties sense reduccions salarials, i tanmateix ha demanat per escrit la gestió correcta de les nostres nòmines. Seguim i seguirem lluitant en defensa dels drets de tots els empleats públics. Treballem en totes direccions, judicials, de negociació i de mobilització, i esgotarem totes les vies fins que es resolgui aquesta situació. I de la mateixa manera que ja varem aconseguir evitar que ens retallessin el sou en baixes de més de tres setmanes, o excloure que les baixes en cas d’embaràs i violència de gènere no signifiqués cap retallada salarial, seguirem lluitant perquè l’hospitalització, la intervenció quirúrgica, els tractaments de quimioteràpia… no suposin cap reducció retributiva als empleats i empleades públiques.