Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ QUE REGULA PROCEDIMENT INFORMÀTIC DE SUBSTITUCIONS PER PART DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES – PLA PILOT A DDTT MARESME-VALLES ORIENTAL

Aplicacio i regularització de la LEC,  Decret de autonomia de centres i Decret de direccions: seleccio de candidats per part de les direccions dels centres.

 • Nou procediment informàtic regulat amb dues resolucions una que regula el procediment i l’altre el barem per la valoració de mèrits a tenir en compte per les direccions.
 • No substitueix els nomenaments telemàtics actuals de dimarts i divendres – coexistiran els dos sistemes.
 • Només es podran fer aquets nomenaments sempre que el docent hagi acabat un nomenament o estigui sense nomenament ( no es podrà fer si està treballant)
 • Les llistes per la seleccio de substituts respectaran el procediment d gestió i criteris d’ordenació de la borsa de treball. (docents que estan el la borsa)
 • Les vacants de juliol i finals d agost no estan dins d’aquest procediment, es únicament x substitucions o vacants durant el curs.
 • L’aplicatiu serà un nexe de comunicació entre el centre i administració. La direcció comunicarà la necessitat d una substitució a traves d aquesta via informàtica i al DDTT te que acceptar-la.

 • Només tindran accés els directors
 • Els directors podran decidir si volen utilitzar el nou sistema de seleccio de candidat per la substitució o el nomenament per borsa.
 • Llista dels 20 candidats d’acord amb l’ordre de la borsa. En cas de vacant els candidats hauran d,acreditar serveis prestats un mínim de 12 mesos.
 • El director procedirà a la valoració dels 20 candidats d’acord amb el barem de mèrits,segons nova resolució, i convocarà a un mínim de 3 candidats i realitzarà una entrevista personal (si el docent ja ha treballat en el centre no cal fer la entrevista). I comunicarà a la DDTTel noms de les 3 persones seleccionades amb Orde de puntuació.
 • El primer seleccionat rebrà una comunicació amb SMS al mòbil i un correu electrònic. El candidat acceptarà el nomenanmentaccedint a la pàgina web dels SSTT /actes telemàtics de nomenanment accedint, en un període de temps x,. marcaran un dia x aquest tipus de nomenaments ( dijous????) diferents als ordinaris (dimarts i divendres).
 • Si un candidat NO VOL FER la entrevista NO SURT DE LA BORSA i pasa al sistema ordinari, ara si va a la entrevista i l’han seleccionat i després diu que no accepta SURT BORSA.
 • En cas de no acceptació, es comunicarà al segon candidat o al tercer… Un cop formalitzat el nomenament es publicarà a la pàgina del departament.
 • En el cas que un mateix candidat tingui dues propostes, podrà escollir la que mes li interessi
 • Si accepta haurà de imprimir la credencial i lliurar-la a la direcció del centre.
 • Aquest aplicatiu informàtic també servira per la comunicació de NO CONTINUITAT dels substitut amb informe raonat i trMit d’audiència, durant aquest curs.

Aquest nou mecanisme es posarà en marxa a partir del 17 de març als Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental

 • La selecció dels substituts es farà seguint les directrius del Decret de plantilles i provisió de llocs docents que es va implantar a inici de curs amb una valoració positiva dels centres
 • Permetrà als directors dels centres establir quines són les necessitats en la definició dels perfils dels substituts.
 • El director entrevistarà com a mínim els tres candidats amb millor puntuació per poder fer la proposta definitiva del substitut
El Departament d’Ensenyament posarà en marxa una prova pilot per tal de millorar el procés de selecció del personal substitut. Serà a partir del dia 17 de març, i el pilot es durà a terme en els nomenaments dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental.
Aquest nou sistema emana del Decret de plantilles i provisió de llocs docents, aprovat el 25 de març de 2014, que es va implantar a inici de curs amb una valoració positiva dels centres, i que regula l’estructura i el contingut de les plantilles docents dels centres i serveis educatius, i els diferents sistemes de provisió dels llocs de treball docents. L’objectiu del decret, així com del nou pilot, és donar estabilitat als centres, lluitar contra el fracàs escolar i millorar l’èxit educatiu dels alumnes catalans. El nou sistema pilot permetrà fer una prova per tal de detectar el funcionament del mateix, i esmenar en cas que es detectin possibilitats de millora.
El Departament d’Ensenyament ha dissenyat un nou aplicatiu que permet als directors dels centres educatius públics establir quines són les necessitats a l’hora de definir els perfils dels substituts que necessiten en els seus centres.  A partir d’aquí, el sistema reconeixerà quines persones que formen part de la borsa de treball docent estan disponibles i en farà la selecció seguint els criteris demandats pel director del centre. La selecció tindrà en compte també diferents criteris qualitatius i objectius, com la nota mitjana de la titulació superior, l’exercici de la docència o l’acreditació del coneixement de l’anglès o d’un altre idioma estranger, entre d’altres aspectes rellevants. Com a mínim els 3 candidats amb millor puntuació seran entrevistats pel director per tal de poder fer la proposta definitiva del substitut que s’incorporarà al centre de manera immediata.
Els nomenaments telemàtics es duen a terme dimarts i divendres durant el curs escolar. El nou procés permetrà, a més, que els directors que vulguin seleccionar els substituts amb uns perfils adequats a les necessitats de la plaça a cobrir ho puguin fer en altres dies. D’aquesta manera es garantirà que cap interí o substitut perdi possibilitats d’obtenir un lloc de treball per un o altre procés.
El Decret de plantilles i provisió de llocs docents va permetre adaptar les plantilles a les necessitat dels centres i, a principis de setembre, es van destinar 16.906 places a proposta dels directors -8.680 a primària i 8.226 a secundària-. A més, es va constatar que va augmentar la permanència dels interins al mateix centre –un 69,7% respecte un 16,8% de l’any passat- i la disminució del nombre de destinacions d’ofici.