Print Friendly, PDF & Email

Hem detectat una errada generalitzada en la puntuació de l’aplicatiu per al concurs de trasllat:

Al punt 1.1.1 la gent que té 3 anys i 2 mesos li suma 8,6 quan tindria que sumar 9 punts:
2 primers anys= 2+2= 4 3er anys= 4 2 mesos del 4rt anys= 0.5+0.5=1 Total 9 punts

a l’aplicatiu s’ha fet: 2 primers anys= 2+2= 4 3er anys= 4 2 mesos del 4rt anys= 0.33+0.33=0,66 Total 8,666 punts.

Estem en contacte amb el departament. La pregunta és si la gent ha de tornar a fer l’aplicatiu per al·legar aquesta circumstancia, tenint en compte que demà acaba el termini, o es corregirà automàticament, tenint en compte que és una errada de càlcul.

De moment nosaltres creiem que el departament o solucionarà a les puntuacions provisionals i si no ho fa així es podrà reclamar posteriorment.

 

Sembla que el problema afecta a les sol·licituds enviades la setmana passada, aquesta setmana ja estava corregit, ara veurem que passa en aquestes sol·licituds on hi ha l’errada.

El departament ens ha comunicat que sí, que és una errada generalitzada que s’arreglarà.

7 thoughts on “Errada aplicatiu concurs de trasllats”
 1. Hola,
  Tinc dos dubtes en referència a la puntuació:
  3.3 Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de la formació professional.
  c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d’Europa: 2 punts.
  e) Per cada títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: 2 punts.

  Les dues titulacions consten al meu expedient ATRI.
  – Certificat d’Aptitud Anglès (EOI) (B2)
  – FP2 Tècnica especialista en Imatge i so (realització)
  Puntuació obtinguda: 2 punts. Puntuació sol•licitada: 4 punts.
  COM HE DE RECLAMAR ELS 4 PUNTS JA QUE JA VAIG FER L’AL·LEGACIÓ DE MÈRITS AL FER LA SOL·LICITUD??

  D’ALTRA BANDA:

  6.3 Mèrits artístics i literaris.
  Per premis en exposicions o en concursos o en certàmens d’àmbit autonòmic, estatal o internacional; per composicions o coreografies estrenades com a autor o per enregistraments amb dipòsit legal; per concerts com a director, solista, ballarí, solista en l’orquestra o en agrupacions de cambra; per exposicions individuals o col•lectives.
  Puntuació: fins a 2,50 punts.
  Documents justificatius:
  Els programes, crítiques, els exemplars corresponents, la certificació de l’autoria i del dipòsit legal i, si s’escau, l’acreditació dels premis obtinguts (entitat, àmbit, categoria).

  Presentat el Programa de l’exposició del Premi del Concurs d’escultura Premi Miquel Casablancas 97. Catàleg amb Dipòsit legal: B-46669-1997.
  Premi i exposició de l’escultura.
  Puntuació obtinguda: 0 punts. Puntuació sol•licitada: 0,5 punts.
  A la convocatòria anterior em van comptar 0,5 punts.

  POT SER A UNA CONVOCATÒRIA EM COMPTIN 0,5 I EN AQUESTA NO?

  HE DE RECLAMAR LES PUNTUACIONS?

  GRÀCIES,
  NÚRIA HERRERO

  1. Hola Núria, alguns apartats dels mèrits els compta una comissió d’avaluació formada per docents, aquesta comissió no és la mateixa tots els anys, així que és possible que un anys es tingui en comte un mèrit i un altre no (així fa les coses el Departament)
   Aquest any sembla que el departament tenia poques ganes de comptar mèrits i han sortit quasi tots denegats (crec que directament ni els han mirat) L’únic que ens queda és tornar-ho a reclamar presentant altre cop copia de tot el que vas presentar dins el primer termini.

 2. S’hauria de reclamar a la provisional o quan surti la llista de participants amb la puntuació al Gener??

  1. Ja està reclamat, el departament diu que ho modificarà d’ofici.

 3. El departament està informat i diu que ho arreglarà per defecte a totes les sol·licituds que tinguin l’error. Esteu pendent quan surti la provisional de que així sigui, i si no teniu 5 dies per fer la reclamació.

 4. Jo vaig enviar la sol.licitut aquests dimarts dia 20 i m´ha passat això mateix. No tinc comptat 9 punts, si no 8,6666.
  Si us plau, aneu informant.
  Gràcies
  Julia

Comments are closed.