Print Friendly, PDF & Email

Com a part de la campanya d’UGT de propostes a l’Estatut docent reclamem la reducció de l’horari lectiu del professorat.

L’excessiu nombre d’hores lectives que el professorat pateix des de fa anys, juntament amb el manteniment de ràtios elevades no solament afecta la qualitat educativa, sinó que suposa, unit a l’excés de burocràcia, una sobrecàrrega al professorat que repercuteix en la seva salut física i emocional.

En el marc de la reivindicació d’UGT de la jornada laboral de 32 hores setmanals, proposem la reducció de l’horari lectiu a 15 hores per al professorat de Secundària i Batxillerat i 18 hores en Infantil i Primària, la qual cosa suposaria que el nostre professorat podrà comptar amb més hores de preparació, avaluació, coordinació, formació…, i ajudarà a evitar el desgast que porta implícit un excessiu nombre d’hores de docència directa i la cada vegada major càrrega burocràtica.

Tot això redundarà en benefici de la qualitat de l’ensenyament, de l’atenció que rep l’alumnat, així com de la salut laboral dels nostres docents i de la millora qualitativa i quantitativa de l’ocupació.

UGT Educació