Evolució de les retribucions docents en l’ensenyament públic 2010-2017

Print Friendly, PDF & Email

Les retribucions brutes comuns a tots els docents (el complement de destinació i el complement específic), pateixen diferències segons la CCAA en la qual desenvolupen la seva activitat professional.

Butlletí