Print Friendly, PDF & Email

A Catalunya, durant massa temps les places convocades en els successius processos d’oposició han estat del tot insuficients per tal de cobrir les necessitats de l’escola pública catalana. Conseqüència d’això és l’existència d’un col·lectiu de companys i companyes que, tot i haver aprovat la fase d’oposició dels processos selectius, va quedar sense plaça. Un personal que ha continuat treballant com a interí sense que tingui cap dret reconegut, més enllà de tenir un millor número a la borsa de treball docent en comparació amb qui no té cap servei prestat.

En una situació com l’actual, en què s’està treballant en una nova llei contra la temporalitat a l’administració pública, considerem que cal posar en valor la capacitat ja demostrada d’aquest col·lectiu. Personal docent sense el qual hauria estat impossible el manteniment de la qualitat del nostre sistema educatiu, que en el seu moment ja va superar un procés selectiu i que no va obtenir plaça per la demostrada mala planificació de l’Administració Pública.

Considerem que aquests companys i companyes no han de tornar a demostrar allò que ja van demostrar en el passat i que, de fet, ho continuen fent en el seu treball diari. L’esforç i la dedicació necessària per tal de superar un procés d’oposició no pot ser menystingut. Ni és just ni és coherent.

En aquest sentit, la UGT Educació treballem pel reconeixement de la figura de personal docent amb oposicions aprovades sense plaça i ser inclosa, més enllà de la seva antiguitat, en el col·lectiu de personal docent a estabilitzar.