Print Friendly, PDF & Email

Els aspirants que superin la fase d’oposició accediran a la fase de concurs.

Per fer l’al·legació dels mèrits s’han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d’autobarem disponible quan hagi finalitzat la fase d’oposició.

La documentació presentada podrà ser recuperada pels aspirants en el lloc, la data i l’hora que els tribunals fixin.

Butlletí Barem mèrits ingrés lliure

Butlletí Barem mèrits accés a cos de grau superior