Print Friendly, PDF & Email

QUANTES SENTÈNCIES MÉS HA DE PERDRE PER MODIFICAR EL PERÍODE DE PROVA INICIAL PELS ASPIRANTS A LA DOCÈNCIA?


La UGT i els nostres serveis jurídics tornen a guanyar una nova sentència que ,no és la primera i, si el Departament continua encegat, no serà l’última, que posa en dubte la RESOLUCIÓ ENS 1703/2014 de 16 de juliol, per la qual s’aproven les instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent. El jutjat del contenciós administratiu número 7 de Barcelona ha dictat la suspensió de l’executivitat de la resolució esmentada, on l’argument de l’administració contra la recurrent era la declaració d’una avaluació negativa per rendiment insuficient en el desenvolupament del treball docent, així com la manca evident de capacitat que li impedia complir eficaçment les funcions que tenia assignades.

UGT continuarem portant al Jutjat els criteris arbitraris i mai demostrats, abstractes i amb evident mala fe de l’administració, destinats únicament a resoldre els contractes de professors substituts. Des d’aquí animem al professorat a denunciar també, els continus abusos que reben amb propostes de no continuïtat.

Butlletí

Frases com :

No reuneixes el perfil del centre
No t’adaptes al projecte del centre.
No tens el domini de la classe.
Etc.

Frases buides i sense contingut que fan que el professorat sigui servil, dòcil, obedient per por a expedients o a perdre el seu lloc de treball.

Es hora de denunciar sense cap por la injustícia. Demanem ara, com hem fet els últims anys, la supressió immediata del període de prova inicial, i que aquesta sigui substituïda per la formació del professorat que entra per primer cop a la bossa, per un sistema d’acollida al centre des del primer dia que s’hi arribi.

Per l’assignació Real d’un tutor.

Tutors que han de disposar d’hores que coincideixin amb les dels tutelats per ajudar-los en les programacions, la gestió de l’aula i qualsevol dubte o problema que pugui sorgir en el decurs d’aquest període d’adaptació.