Print Friendly, PDF & Email

La cooperació internacional en l’àmbit  educatiu.

Curs gratuït, de 30 hores i reconegut pel Departament  d’Ensenyament

El Butlletí núm 113

II JORNADES DE COEDUCACIÓ

Amb aquestes Jornades, FETE-UGT, vol obrir un  espai de trobada, d’intercanvi d’experiències i coneixement de propostes en la formació en matèria d’igualtat, per a que mitjançant la formació afectivo-sexual adaptada als diferents nivells educatius, el nostre alumnat aprengui a reconèixer situacions de violència i de discriminació, aprenguin a analitzar de forma crítica els missatges de contingut sexista y a establir relacions afectives, basades en el respecte, l’autonomia i el reconeixement mutu. En definitiva, relacions d’igualtat.

Programa de les Jornades

CURS ONLINE

Activitats d’ensenyament i creació de cursos interactius amb moodle”(100 hores),  pagament

CURSO “LA AEEE: UNA OPORTUNIDAD PROFESIONAL”

Los días 27, 28 y 29 de abril de 2012, FETE-UGT impartirá en la Escuela “Julián Besteiro” de Madrid, dirigido a aquellos profesores que deseen concursar a las plazas de docentes en el exterior.

PROGRAMA PROVISIONAL

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN