Print Friendly, PDF & Email

Des del Departament d’Educació us animem a aprofitar aquests dies per aprofundir en aquells aspectes que tenen a veure amb la vostra pràctica docent i també per prendre part en diferents activitats de formació a distància. Per fer-ho, us oferim, tot seguit, la nova proposta formativa creada en el marc d’aquest context extraordinari.

Igualment, a l’apartat de recursos hi trobareu un recull actualitzat de recursos i activitats didàctiques en línia que us pot ser d’ajut.

Entorn Personal d’aprenentatge i Portafolis digital
El curs està orientat a les habilitats i destreses de gestió del propi portafolis digital, i les seves les opcions d’aplicació a l’aula que us pot oferir l’assoliment d’aquestes destreses de gestió del WordPress.

Iniciació al Moodle
La finalitat d’aquest curs d’iniciació és que les persones participants desenvolupin les habilitats bàsiques que els permetin construir una unitat didàctica funcional en el Moodle.

La meva XTEC
La finalitat del curs és conèixer el màxim de funcionalitats dels serveis personalitzats de La meva XTEC per tal d’optimitzar el seu ús i millorar la comunicació entre els equips docents, així com l’organització de la informació i el treball col·laboratiu.

La Ràdio a l’escola
Aquest curs és d’autoformació per aquelles persones que us voleu inspirar per a fer activitats a l’escola o institut relacionades amb la Ràdio Escolar.

Internet Segura
En aquest curs trobareu informació respecte seguretat i identitat digital a la xarxa, relacionat sobretot amb les oportunitats i riscos que es poden trobar els menors i els joves, en l’ús quotidià de la tecnologia

Posa’t al dia
Des del CESIRE s’ha preparat una selecció de continguts sota la denominació de Posa’t al dia per si esteu en disposició de dedicar una part del vostre temps a activitats autoformatives d’actualització didàctica. Hi trobareu un catàleg de propostes ben variat: de caràcter general, per àmbits de coneixement, relacionades amb la recerca educativa… Serà una llista dinàmica que anirà creixent en els propers dies. Podeu seguir aquesta iniciativa també per Twitter (@cesirecat) amb l’etiqueta #emposoaldia

Taller Obert: Vídeo i mòbils
És un espai de participació i punt de trobada de docents. L’objectiu dels tallers oberts és apropar i compartir necessitats, coneixements, informació i propostes sobre instruments i metodologies innovadores per a l’aula. Cada mòdul partirà d’un escenari, és a dir, d’una situació real o versemblant que es podria donar a qualsevol centre docent. A partir d’aquest escenari es plantejaran una sèrie d’activitats a les quals els participants hauran de donar resposta utilitzant els serveis abans esmentats.
L’objectiu d’aquest tallers és que el procés de creació audiovisual es converteixi en un mitjà d’expressió i comunicació de reflexions i aprenentatges.

TGAM-Taller obert: Gamifica!
La gamificació és el procés d’utilitzar el pensament del joc i la mecànica del joc aplicada a l’educació amb l’objectiu de motivar els alumnes en el procés d’aprenentatge. Les persones participants en aquest taller construiran una proposta didàctica gamificada simple integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi en funció de les matèries i nivells educatius en els que treballen.

TFVI – Taller Obert: Fem un viatge virtual
Per conèixer i fer servir la geolocalització com a vehicle d’escenaris d’aprenentatge rics, en un centre educatiu, han decidit utilitzar diversos recursos com Google Maps, Mobile History Map (MHM) i Instamaps. Abans de proposar a l’alumnat el treball amb aquestes aplicacions, decideixen treballar-hi ells. Realitzaran el seu itinerari “imaginari” on geolocalitzaran els diferents POI (de l’anglès Point of Interest) o PdI (Punt de Interès) que ells consideren destacables i posteriorment aniran afegint informació addicional.

ATENEU

Entorns de publicació digital i multimèdia

Recopilació i actualització de diferents materials de l’entorn Ateneu sobre els audiovisuals, multimèdia i entorns digitals de comunicació, combinats amb d’altres de nova creació d’aplicacions aparegudes més recentment.

 

Pensament computacional

Recull de cursos d’autoformació al voltant del pensament computacional que inclou programació i robòtica

 

Tecnologies 3D

Materials relacionats amb les tecnologies 3D, des de disseny i maquinari a aplicacions 360º.

 

Materials sobre el JClic

Materials per a la creació i publicació d’activitats JClic

 

Materials de formació sobre Moodle 2

Orientacions per a la creació i gestió d’espais Moodle, així com consells sobre els seus continguts

 

Agora-nodes

Orientacions per a la creació i gestió d’espais Nodes, així com consells sobre els seus continguts i dinamització

 

Cursos de preparació de la prova ACTIC

Eines per a la preparació de la prova ACTIC AVANÇAT C4

El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Tractament de la informació escrita. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.

Eines per a la preparació de la prova ACTIC AVANÇAT C5

El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.

Eines per a la preparació de la prova ACTIC AVANÇAT C6

El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Tractament de la informació numèrica. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.

Eines per a la preparació de la prova ACTIC AVANÇAT C7

El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Tractament de les dades. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.

Eines per a la preparació de la prova ACTIC AVANÇAT C8

El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Presentació de continguts. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.

Kudi de Competència Digital Docent – Iniciació
Aquesta càpsula planteja apropar els docents als diferents entorns virtuals per al seu ús des de la didàctica, la gestió, la comunicació i la col·laboració, l’ètica i el civisme digital i el desenvolupament professional.
Cal registrar-se a Odissea.

Kudi de Dispositius mòbils
Com a docents cal conèixer aquestes eines digitals amb la finalitat de millorar la competència digital de l’alumnat, promovent que siguin aquests els qui en facin ús de forma creativa.
Cal registrar-se a Odissea.

Kudi d’Educació Infantil
Aquesta Kudi es presenten Propostes per entendre el món que ens envolta (Inici del pensament matemàtic,  ProgramacióRobòticaGoogle Maps i Realitat augmentada), utilitzant tecnologia que està a l’alça en les escoles: els robots (cada vegada més variats), la programació i la realitat augmentada. Ofereix també activitats per fer amb el Google Maps -aplicació que ja la tenim incorporada en la nostra vida quotidiana i que pot entrar en les propostes per als nens i nenes d’infantil-.
Cal registrar-se a Odissea.

Kudi de l’Entorn Personal d’Aprenentatge
La càpsula sobre l’entorn personal d’aprenentatge  s’emmarca dins de les activitats de formació en Cultura Digital de l’oferta formativa del Departament d’Educació, amb la finalitat de dissenyar un Entorn Personal d’Aprenentatge, permetent el seu ús i enriquiment en una formació continuada al llarg de la vida i sigui, a la vegada, evidència de l’aprenentatge.
Cal registrar-se a Odissea.

Kudi de Ràdio
Aquesta Kudi va adreçada a tots les mestres i professorat en general que volen fer ràdio al centre, sigui escola o institut. Es recull diferents aspectes que cal conèixer tant del propi llenguatge radiofònic, com de la ràdio com a eina pedagògica. També hi trobareu propostes organitzatives, guies i tutorials de programes d’edició de so i, finalment, propostes pedagògiques per a les diferents etapes educatives.
Cal registrar-se a Odissea.

Kudi d’Scratch
El Kudi d’Scratch és una càpsula on són protagonistes el pensament computacional i la programació amb Scratch. Al llarg de la càpsula podreu conèixer la pàgina web oficial d’Scratch, i registrar-s’hi, conèixer l’entorn Scratch i familiaritzar-s’hi. En aquesta Kudi es proposen  tasques com manipulació de personatges, geometria per dibuixar polígons, etc.
Cal registrar-se a Odissea.

Kudi de seguretat a internet
En aquesta càpsula trobareu informació sobre seguretat i identitat digital a la xarxa Internet, relacionat sobretot amb les oportunitats i riscos que es poden trobar els menors i els joves, en l’ús quotidià de la tecnologia. Aquest ús implica, com a professionals de l’educació, conèixer i considerar qüestions de seguretat i d’identitat digital.
Cal registrar-se a Odissea. 

Coneix les STEAM tools
El taller ofereix diverses perspectives i enfocs metodològics de la didàctica de les matèries STEAM, proposa tecnologies adients per a transferir-les a l’aula. Al llarg de diverses propostes es proposen dinàmiques, marcs teòrics i exemples com a acompanyament al disseny d’una activitat pròpia i la seva vinculació amb el marc STEM. L’objectiu del curs és que els docents de ciències puguin fer aportacions al desplegament STEM des de la competència en la didàctica pròpia de la seva àrea. S’ha creat un taller per a cada Servei Territorial i el CEB


Formació per a docents de centres d’adults

Activitats formatives adreçades a docents de centres de formació d’adults.

La llengua anglesa als CFA1
Curs telemàtic en llengua anglesa per a l’ensenyament de l’anglès a l’educació d’adults i poder compartir experiències metodològiques en l’ensenyament d’aquesta llengua als CFA.

La llengua anglesa als CFA2
Curs adreçat al professorat especialista de llengua anglesa del centres docents d’educació d’adults que imparteix aquesta llengua en algun dels ensenyaments d’educació d’adults. Es demana un nivell mínim de C1 del MECR.

Coeducació per a una educació no sexista als CFA
Formació específica pel professorat en centres de formació d’adults destinada a motivar i facilitar la reflexió dels centres educatius sobre els estereotips i els continguts sexistes, donar pautes per analitzar els currículums i facilitar eines al professorat perquè esdevinguin veritables agents de canvi en la construcció d’una societat més justa i equitativa.