Print Friendly, PDF & Email
Aplicacions web 2.0 educatives (30 hores)

Continguts:
– fer un blog personal tipus WordPress
– incorporar text, imatges, video, presentacions, documents i activitats interactives educatives
– realitzar una pàg web amb Google Sites i Google Docs
– compartir/publicar documents, full de càlculs, enquestes, qüestionaris, presentacions i altres activitats.
– ús d’altres eines: col.lex, eduwikis, wikiatles i quaderns virtuals.

Dates: del 10/01/2012 al 6/2/2012
Formador: Francesc Pérez Garcia

Matrícula: fins al 15 de desembre envia mail a feteforma1@catalunya.ugt.org

Programació Neurolingüística i Educació emocional (30 hores)

Continguts:

Principis de la comunicació

– Llenguatge verbal, para verbal i corporal
– Sistemes representatius. Canals visuals, auditiu i cinestèsic

– Nivells neurològics
– Creences limitadores i potenciadores
– Autoconeixement i autoestima
Dates: del 06/02/2012 al 5/3/2012
Formador: Joan Justícia
Preu:
Afiliats/des: 35 euros
Nous afiliats/des: 50 euros
No afiliats/des: 80 euros
Matrícula: fins al 25 de gener envia mail a feteforma1@catalunya.ugt.org