Print Friendly, PDF & Email

La situació que els ha tocat viure aquest estiu a famílies i l’alumnat per la manca d’oferta de places d’FP de determinats cicles formatius (auxiliar d’infermeria, sistemes microinformàtics de xarxa
o els relacionals amb la família de l’esport) no es pot tornar a repetir mai més en un país com el nostre.

Gràcies a la nostra pressió i a la de les famílies afectades, el Govern ha rectificat i ha obert més places. Això, però, ha provocat la saturació de les aules amb 34 i 33 alumnes per classe en els
cicles més demandats (i això en temps de pandèmia!). També ha provocat la recol·locació de part de l’alumnat en altres cicles , però que no eren la primera opció, fet que pot provocar un
abandonament prematur a Catalunya, que ja té una de les xifres més altes de la Unió Europea.
Aquesta actuació va deixar milers d’estudiants sense la plaça desitjada, uns alumnes que hauran d’estudiar un cicle formatiu que no volien. Aquells que no n’han obtingut cap, segons el
Departament, podran cursar una modalitat impròpia i inadequada per a la seva edat, la modalitat en línia de l’IOC, un fet que els priva d’una socialització imprescindible per l’edat que tenen.

EL BUTLLETÍ