Forum

Print Friendly, PDF & Email
Borsa de treball de...
 
Notificacions
Neteja-ho tot

[Afixat] Borsa de treball de personal docent

XaviVarela
(@xavivarela)
Usuari Admin

Cada curs escolar, el Departament d'Educació confecciona una llista única a Catalunya dels candidats a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Número d'ordre

El número de barem de la borsa de treball per al curs 2020-2021 és el definitiu.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis com a personal interí d'algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tenen assignat el número d'ordre inferior a 55.000. En aquest bloc estan incloses les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i que tenen serveis prestats.

Les persones que van superar la fase d'oposició de la convocatòria oberta per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent, tenen un número d'ordre superior o igual a 55.000 i inferior o igual a 60.000.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que no han estat nomenades, o no ho han estat amb posterioritat al seu últim ingrés, tenen un número d'ordre superior a 60.000. Les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i que no tenen serveis prestats, estan incloses en aquest apartat i podran participar en els nomenaments previstos per cobrir substitucions durant el curs, a partir de l'1 de setembre.

web de l Departament: Borsa de treball de personal docent. Departament d'Educació (gencat.cat)

Cita
Topic starter Publicat : 20/02/2021 3:10 pm
Comparteix: