Forum

Print Friendly, PDF & Email
Notificacions
Neteja-ho tot

CONVOCATÒRIA 2021

XaviVarela
(@xavivarela)
Usuari Admin

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d'educació especial, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball del cos de mestres i dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2021-2022. 

Les destinacions provisionals són amb efectes d'1 de setembre de 2021 i finalitzaran el 31 d'agost de 2022, a excepció dels casos previstos de propostes de l'Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior. 

Terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs 2021-2022 són els següents:

a) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: de l’1 al 10 de juny

b) Personal interí: del 21 al 31 de maig

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 23 de juny, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.  https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=901233

Aquest tema va ser modificat fa 3 anys per XaviVarela
Cita
Topic starter Publicat : 20/02/2021 5:05 pm
imonclus
(@imonclus)
New Member

Els mestres que tenen comissió de serveis per article 25 ho han de fer en una altra convocatòria, no?

ResponCita
Publicat : 19/05/2021 7:27 am
XaviVarela
(@xavivarela)
Usuari Admin

És la mateixa

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 23 de juny, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

ResponCita
Topic starter Publicat : 20/05/2021 6:01 pm
Comparteix: