Forum

Print Friendly, PDF & Email
Notificacions
Neteja-ho tot

[Afixat] SOL.LICITUD I DOCUMENTACIÓ

XaviVarela
(@xavivarela)
Usuari Admin

En tots els casos, els documents han de ser originals o fotocòpia compulsada.

En els certificats d'activitats de formació hi ha de constar obligatòriament:

  • La identificació de l'activitat de formació i el nom de l'organisme convocant;
  • Data d'inici i finalització;
  • Nombre d'hores de durada;
  • Tipus de participació: com a assistent/alumne o com a formador.

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/PersonalDocent/A07.pdf

Cita
Topic starter Publicat : 20/02/2021 5:11 pm
Comparteix: