Forum

Print Friendly, PDF & Email
Règim general de la...
 
Notificacions
Neteja-ho tot

[Fixat] Règim general de la seguretat social​​

1 Missatges
1 Usuaris
0 Likes
323 Vistes
XaviVarela
(@xavivarela)
Missatges: 34
Eminent Member Admin
Topic starter
 

  Jubilació el 31 d'agost del curs en què es compleix l'​edat de jubilació i el període de cotització

  Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona han d'informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d'antelació a la data de compliment de l'edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

  Si persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l'expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

  Jubilació el dia que es com​pleix l'edat de jubilació i el període de cotització

  Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona han d'informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d'antelació a la data de compliment de l'edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

  Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini indicat, es tramita l'expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.​

  Sol·licitud de jubil​​ació

  >> Com es fa la tramitació per ATRI

  ​​

  Perllongament fins al 3​1 d'agost del curs següent en què es compleix l'edat de jubilació i el període de cotització

  Sense perjudici que s'autoritzin pròrrogues successives per al mateix període sense excedir el termini màxim de permanència en el servei actiu del final del curs en què es compleixin 70 anys.

  El personal funcionari docent pot sol·licitar posar fi al perllongament de la permanència en el servei actiu mitjançant un escrit adreçat a l'òrgan competent per resoldre la jubilació.

  La sol·licitud ha d'indicar la data prevista per fer efectiva la jubilació i s'ha de presentar necessàriament amb una antelació mínima de tres mesos abans de la data de jubilació sol·licitada. En aquest cas, la resolució de jubilació tindrà efectes el darrer dia del mes per al qual se sol·liciti.​

  Sol·licitud de perllongament en la permanència en el servei actiu 

  >> Com es fa la tramitació per ATRI

  Normativa

  Instrucc​ió 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament​

  >> Com es fa la tramitació per ATRI

   
  Publicat : 21/02/2021 11:26 am
  Comparteix: