Forum

Print Friendly, PDF & Email
Declaració responsa...
 
Notificacions
Neteja-ho tot

Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans. Personal de nova incorporació

XaviVarela
(@xavivarela)
Usuari Admin

Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers
humans. Personal de nova incorporació

Cita
Topic starter Publicat : 19/02/2021 4:12 pm
Comparteix: