Print Friendly, PDF & Email

FORMACIÓ PROFESSIONAL

EL DEPARTAMENT ABANDONA MILERS D’ALUMNES

Catalunya és un país industrial, un dels motors d’Europa que genera i necessita coneixement. La societat és conscient que ha de comptar amb persones ben formades per afrontar els reptes del futur. El sistema educatiu és clau per a formar les persones a nivell competencial. Ha d’estar ben preparat i dotat dels recursos suficients per a assolir el repte i per estar a l’altura de les expectatives de l’alumnat i de les seves famílies.
La situació que vivim actualment s’hauria pogut evitar amb una bona detecció de les necessitats del mercat i de la voluntat de les persones, informant i acompanyant famílies i alumnat. El procés de matriculació es va tancar a l’abril, el Departament ha tingut temps de trobar solucions i donar resposta a aquesta mancança de places. El Govern disposava de 477 milions per a educació, dels quals 185 eren per a l’FP. On han anat a parar aquests diners?
No podem encadenar més actuacions i decisions errònies com ara la saturació del sistema, l’increment de ràtios en temps de pandèmia, manca d’espais, derivació de menors a l’IOC… Des del moment que es van fer públiques les places que hi havia d’FP vam comprovar que hi havia una gran diferència entre l’oferta i la demanda; sumant el nombre de persones de CFGS i CFGM que es quedarien sense la plaça que havien demanat demanar, parlaríem aproximadament de 25.000 alumnes.
Una bona part d’aquestes persones finalment s’han pogut recol·locar en altres cicles, a Batxillerat o a l’IOC sense haver-ho demanat. Però n’hi ha milers que s’han quedat sense plaça, sense feina i sense opció d’estudiar, perquè el Govern ni hi són, ni se’ls espera (els “ninis” són ells, no l’alumnat!).
Tot això ha posat en evidència que el sistema públic d’educació necessita milers de docents per assumir la demanda, la creació de més grups dels cicles més demandats i la creació o habilitació dels espais necessaris per la formació d’aquest alumnat.
UGT no hem oblidat que encara estem pendents d’una solució, a la mesa de negociació estatal i catalana, de la situació de dos col·lectius de professorat imprescindibles per a trobar la solució a aquest problema: el professorat tècnic d’FP, considerat injustament professorat a extingir, i el professorat interí. Instem l’administració a obrir els processos necessaris per tal de trobar una solució
satisfactòria d’aquests col·lectius de professionals, el capital humà dels quals és imprescindible als nostres centres.
Hem de trobar ponts de consens per donar resposta a aquesta necessitat de places d’FP. Cal convocar oposicions massives per cobrir la manca de professorat i reduir el nombre de persones interines. Ha quedat palès que amagar el cap sota l’ala, com ha fet el Departament, no fa desaparèixer els problemes ni ajuda a trobar solucions.
Emplacem al Departament d’Educació a obrir-se al diàleg en una #TauladeDiàlegXFP

EL BUTLLETÍ FP