Print Friendly, PDF & Email
LA UGT APOSTA PER LA UNITAT D’ACCIÓ
Davant les notícies publicades recentment, UGT Educació volem posar de manifest que:

1– Defensem i ratifiquem que la unitat sindical està vigent a l’entorn del manifest signat amb la plataforma Defensem l’FP, en el qual demanem totes les forces l’aturada de la  Resolució EDU/1076/2019, de 24 d’abril i de l’aplicació pel curs 2019/20 de la modificació curricular.

2- Les forces sindicals majoritàries de Catalunya no podem renunciar als espais legítims de representació i negociació on som, com la Mesa de la Funció Pública o  com en el marc de la llei 10/2015 de Formació i Qualificació Professionals, en la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professional, el Consell Català d’FP,  on es tracten temes d’àmbits diferents i no de condicions laborals de docents  de centres de FP, que es negocien en la mesa sectorial del Departament d’Educació.
No podem obviar que la Formació Professional comprèn tant la formació professional del sistema educatiu, que facilita l’obtenció dels títols corresponents, com la formació professional per a l’ocupació, que facilita l’obtenció de certificats de professionalitat.
3- Els sindicats més representatius hem sol·licitat al Departament d’Educació la convocatòria urgent d’una mesa sectorial d’ FP, l’espai legítim de les negociacions de les condicions laborals del professorat i de l’organització curricular.
Hem rebut com a resposta una convocatòria per al dia 11 de juny amb un únic punt genèric: “Organització de l’FP” i sense enviar cap documentació prèvia com demanàvem per a treballar-la amb la intensitat que es requereix.

4- Els sindicats encara no hem rebut cap proposta ni documentació dels canvis curriculars pel proper curs ni com afectaran aquestes modificacions a les plantilles dels centres.
A través d’unes orientacions enviades als centres els dies 30 i 31 de maig, el Departament d’Educació pretén que s’apliquin uns canvis curriculars a partir del curs vinent tot i incomplir clarament els Decrets que estableixen els currículums i les hores mínimes de cada mòdul professional dels diferents Cicles Formatius. Remarcar que unes orientacions de cap de les maneres poden substituir normativa de rang superior com un decret o una ordre.
Creiem que s’estan promovent canvis significatius a corre-cuita, que repercutiran negativament en l’horari del professorat amb la pèrdua d’hores lectives i amb afectació en l’organització dels cicles formatius.

Els canvis curriculars han de ser consensuats amb la comunitat educativa no imposats unilateralment i sense cap tipus de negociació.

5- Continuem exigint una negociació amb el Departament d’educació, de tots els aspectes que afectin a les condicions laborals dels professorat d’FP dels centres públics i de l’organització curricular.

Ens ratifiquem en demanar l’aturada immediata de l’aplicació el curs vinent de la Resolució EDU/1076/2019 i de les modificacions curriculars de l’FP que afecten laboralment tant al professorat de l’escola pública com al de la concertada, municipal i la privada ja que es suprimeixen hores lectives sense ser substituïdes per organitzatives, de coordinació  o presencials.