Print Friendly, PDF & Email

No si érem un milió o 50 persones, cada un de nosaltres sap on estava, no cal que ningú ens intenti convèncer que la vaga general ha estat un fracàs, tots hem posat un gra de sorra perquè hagi estat un èxit.

Grâcies