Print Friendly, PDF & Email

Ahir, 27 de juny, a la Mesa Sectorial els sindicats presents vam valorar la normativa provisional que ens va fer arribar el Departament i que regularia aquesta nova borsa de grups estables de substitucions, per la qual  encara NO S’HA OBERT EL PERÍODE D’INSCRIPCIONS i del qual us informarem quan estigui disponible.

A causa de les importants mancances que afecten la regulació necessària de les tasques que el docent hauria de portar a terme al centre de referència un cop finalitzada la substitució -a petició de la UGT– i davant la manca de mesures que permetin supervisar el  respecte escrupolós de les hores de docència i de permanència al centre, entre altres aspectes, els sindicats presents decidim per unanimitat comunicar la impossibilitat d’aprovar la normativa presentada, sense abans donar resposta a les importants qüestions que queden pendents i que afecten les condicions laborals del professorat. 

Finalment, s’acorda fer una mesa tècnica la primera setmana de juliol per abordar les qüestions que han quedat pendents.

En què consistirà aquesta nova borsa de Grups estables de substitucions?

Important: cal tenir en compte que les informacions contingudes són provisionals i poden ser subjectes de modificació quan es publiqui la resolució definitiva del procediment. 

  • DATES DEL PROCÉS DEL GRUP ESTABLE (provisionals)

-15 de juliol:  publicació de la resolució del grup estable.
-Del 16 al 21 de juliol: Inscripció al grup estable
-24 i 25 de juliol: publicació del llistat de persones admeses.
-29 d’agost:  primers nomenaments (PROVISIONAL).

  • Requisits: 

-Formar part de la Borsa de personal docent.
-Tenir demanada jornada sencera
-Si es requereix prova de capacitació, haver-la superat o estar exempt

  • Inscripció (encara NO DISPONIBLE):

-Voluntària
-Serà través del web del Departament d’Educació. L’accés es realitzarà mitjançant identificació amb IDCat Mòbil o amb Certificat Digital, o bé amb un codi d’usuari xtec i contrasenya,

  • Àmbit territorial:  substitucions a cobrir dins la comarca escollida o, en el cas del Consorci de Barcelona,  el districte.
  • Durada del nomenament i condicions:

-Es rebria un nomenament per a tot el curs: des del dia 1 de setembre fins al 31 d’agost.
-Seran substitucions a jornada sencera.

  • Prioritat: es respectarà el número d’ordre de la borsa per a tenir prioritat en rebre les substitucions.
  • Procediment:

-S’ha de sol·licitar com a mínim una especialitat de les que es tinguin reconegudes i una comarca o un districte en cas del Consorci d’Educació de Barcelona, però l’adjudicació es rebrà únicament per a una especialitat i comarca de les sol·licitades.
-Un cop comprovat que la sol·licitud compleix tots els requisits, es comunicarà a la persona participant, mitjançant correu electrònic, que ha estat seleccionada.
-Es farà pública la llista de persones admeses i excloses publicada al web del Departament.
-Cada persona tindrà un centre de referència que serà el que es faci servir únicament per temes administratius i anar el primer dia de curs si no s’ha rebut cap notificació de substitució..
-Quan sorgeixi una substitució la persona anirà a ocupar-la i continuarà al mateix centre fins que es generi una nova substitució, inclús quan la persona substituïda s’incorpori a la seva plaça.

  • Aspectes a tenir en compte:

-Durant el curs no es podran modificar àmbits territorials (comarques o districtes) ni modificar el tipus de jornada (es podria sol·licitar reduccions de jornada dins dels supòsits contemplats als permisos del professorat referent a la conciliació familiar).
-La persona cobrarà els complements per càrrecs de la mateixa forma que quan es porta a terme una substitució.
-Si la persona està pendent de superar el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent queda ajornada fins que rebi durant un altre curs escolar un nomenament que li permetin portar-la a terme.

🔴Quin és el posicionament de la UGT?

D’entrada pensem que aquesta mesura és un recurs d’emergència, una tireta a una ferida que fa temps que sagna i que intenta pal·liar la greu situació de manca de personal que tenim al territori per cobrir substitucions i que resulta especialment dramàtic a algunes especialitats de Secundària.
Com a UGT creiem que cal fer un plantejament de futur, una reforma de la funció docent i molts aspectes que tenen a veure amb el dia a dia del professorat i que afecten la nostra salut i a les condicions a les quals portem a terme la nostra tasca. Perquè fins que la tasca docent no resulti segura, estimulant, motivadora i estigui remunerada a l’alçada de la resta de comunitats autònomes, continuarem tenint manca de personal per poder atendre el nostre alumnat com cal.

🔴Reivindicacions respecte a la normativa presentada pel Departament

1- Traslladem que s’ha trigat força en tractar el tema i hi ha aspectes que cal tenir ben definits per evitar ambigüitats i que puguin sorgir futurs problemes.

2- Proposem que es puguin escollir municipis o establir una preferència per municipis i així augmentar la possibilitat de rebre substitucions segons les prioritats de cada persona.

3- Quan la persona estigui a un centre fent una substitució de la seva especialitat, no hi haurà dubte respecte a les tasques que  haurà de fer, però cal claredat a la definició de quines seran quan la persona substituïda s’incorpori i estigui al centre fent tasques de suport.

4- Cal un sistema de control rigorós i respecte pel màxim de dedicació horària que el docent ha de realitzar. S’ha d’assegurar mitjançant algun sistema objectiu que les persones en canviar de centre no faran un còmput horari superior al que estableix la normativa.

5- Tenint en compte que és un lloc de treball pel qual es preveu una alta possibilitat d’itinerància, sol·licitem que s’inclogui el cobrament d’un complement tenint en compte que els nomenaments dins una comarca sencera poden suposar la realització d’una gran quantitat de kilòmetres, limitat al transport privat, per les dificultats de fer-ho mitjançant transport públic, fet que suposaria una alta despesa diària.

6- Demanem que els llistats de les persones inscrites al grup estable siguin públics, aparegui el número d’ordre de la borsa i es publiquin els nomenaments.

7- Sol·licitem que es modifiqui la normativa i que com a mínim es cobreixin les substitucions de 7 o més dies i que la permanència als centres es faci per setmanes senceres. D’aquesta forma es podria assegurar que es respecta l’ horari setmanal i el nombre d’hores de dedicació.

8- Demanem que la presentació de la sol·licitud es pugui modificar o anul·lar dins del termini establert per a la seva presentació.

9- Demanem aclarir els aspectes de comunicació entre el Departament, la direcció del centre i la persona substituta del grup estable referents a la finalització d’una substitució i a l’inici del període de permanència al centre com a reforç.

10- Demanem que els nomenaments al grup estable es facin després dels darrers nomenaments d’agost i d’aquesta manera poder donar l’oportunitat d’obtenir un nomenament a vacant a un mateix centre per a tot el curs, previ a l’obtenció del centre de referència al grup estable.

 

UGT Educació Pública