Print Friendly, PDF & Email

LA UGT ACONSEGUIM QUE 27.097 DOCENTS PUGUIN CONSOLIDAR UN LLOC DE TREBALL

A la reunió extraordinària de la MEPAGC que s’ha convocat avui, 9 de maig de 2022, la UGT hem aconseguit un històric acord que, en aplicació de la Llei 20/2021 de mesures urgents per reduir la temporalitat, permetrà que 27.097 docents puguin consolidar un lloc de treball: 12.504 docents per la via del concurs de mèrits i 14.593 ho puguin fer per la via del concurs-oposició.

L’Oferta aprovada, però, continua sense concretar la distribució de les places per cossos i especialitats que la UGT reclama des de l’inici de la negociació, cosa sorprenent quan en les properes setmanes les convocatòries que es vagin publicant desvetllaran aquesta informació que tan gelosament es reserva l’administració. Instem al Departament d’Educació a convocar una Mesa Sectorial d’Educació amb un únic punt de l’ordre del dia per negociar la distribució d’aquestes places.

Per ara, la informació de què disposem és la següent:

PERSONAL INTERÍ
  Concurs de mèrits Concurs oposició Total estabilització
Grup A1 6.814 9.172 15.986
Grup A2 5.690 5.421 11.111
Total 12.504 14.593 27.097

Ara, la UGT ens centrarem intensament en la negociació dels barems per als processos selectius d’estabilització (concurs de mèrits i concurs oposició)