Print Friendly, PDF & Email

Hem aconseguit que la TOTALITAT DELS GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA acceptin: la devolució de la paga extra de 2012, 2013 i 2014, el retornament dels drets laborals i econòmics limitats pel RDL 20/12.

Butlletí 654

2 thoughts on “HO RECUPERAREM TOT: PAGUES EXTRES, PERMISOS I DRETS LABORALS SOSTRETS”
  1. Bon dia referent al retorn de les pagues dels anys 2012, 2013 i 2014. El meus dubte es si ens pagaran aquestes tres pagues que ens deuen durant els anys 2016,2017 i 2018? o sols ens paguen la del any 2012?
    Aquest dubte el tinc perquè els mitjans de comunicació parlen de ” el abono íntegro y urgente de la paga extra del 2012 a los funcionarios”

Comments are closed.