Print Friendly, PDF & Email

Adjuntem els horaris i retribucions de les diferents jornades a primària i secundària per al curs 2021/22.

Recordem que resta pendent l’actualització de les taules retributives per part de la Generalitat, ja que a partir de la nòmina de setembre de 2021 s’aplicarà l’increment retributiu del 0,9% (amb efectes des de l’1 de gener de 2021). Una vegada es publiquin les noves taules retributives, actualitzarem les dades que us adjuntem.

A més, es recuperarà el 55% de la paga extraordinària del 2014 en la nòmina de novembre, i el 45% restant durant el 2022.

Horari i Retribucions Infantil i Primària 2021-2022

Horari i Retribucions Secundaria i FP 2021-2022