Print Friendly, PDF & Email

salutLa UGT torna a exigir la retroactivitat i l’abonament del 100% del sou en els supòsits d’hospitalització i intervenció quirúrgica.
En data 12 de desembre de 2012, la UGT ha presentat escrit (número de registre 0130E/4691/2012) adreçat a la Secretària d’Administració i Funció Pública, exigint, un cop més, la retribució íntegra del sou i amb caràcter retroactiu, en els casos d’hospitalització i intervenció quirúrgica.
La UGT continua considerant inadmissible la situació que patim els treballadors de la Generalitat, discriminats respecte de tots els empleats públics de Catalunya, de l’Estat i de la resta de Comunitats Autònomes.
Fins ara, la UGT ha participat de forma activa en el Grup de Treball per incorporar altres supòsits d’especial protecció, fent propostes i intentant trobar punts d’acord entre les parts, però l’administració ha decidit paralitzar de forma unilateral les reunions del mateix sine die.
Davant la inoperància més absoluta dels responsables de la Funció Pública, més preocupats en mantenir les seves cadires per al proper govern que en resoldre els problemes generats per la seva pròpia incompetència, la UGT de Catalunya ha elaborat un exhaustiu informe jurídic que justifica la nostra exigència, del qual els hi hem presentat les consideracions legals bàsiques.
A l’escrit presentat, queda clar que la nostra posició davant els supòsits d’intervenció quirúrgica i hospitalització i la seva retroactivitat no és una opinió o una reivindicació sindical, sinó una exigència legal. No es tracta de negociar sinó de subsanar la vulneració dels nostres drets.
Per les raons exposades, la UGT Catalunya ha presentat aquest escrit a la Secretària d’Administració i Funció Pública demanant que doni “les instruccions oportunes per tal de redreçar una situació injusta que perjudica als treballadors i treballadores de la Generalitat”, recordant-li, igualment, que aquesta mateixa situació també “pot comportar perjudicis seriosos envers l’administració de la Generalitat”, si finalment hem de resoldre judicialment la nostra exigència.
Finalment, hem reiterat “la petició de la UGT de Catalunya de seguir treballant de forma ràpida altres supòsits, que també considerem que haurien de ser retribuïts al 100%, en el grup tècnic de treball”.
La UGT us comunicarà puntualment qualsevol nova informació que es produeixi.