Print Friendly, PDF & Email

IMPORTANT PER A PROFESSORAT INTERÍ I SUBSTITUT CATALÀ C2: Convocatòria de proves 2023

Període de presentació de sol·licituds:

Certificat de nivell superior (C2): del 23 de gener al 2 de febrer. Si s’arriba a 7.000 sol·licituds abans de la finalització del termini, es tancarà la inscripció.

Període de pagament:

Certificat de nivell superior (C2): del 23 de gener al 3 de febrer.

Data de publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: 6 de març de 2023.

Període d’esmena de la llista provisional: fins al 20 de març de 2023.

Data de publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 28 de març de 2023.

Calendari de proves i localitats d’examen

Localitats: Barcelona, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilafranca del Penedès.

Data de la prova escrita: 22 d’abril de 2023.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.

Data de publicació de resultats: 7 de setembre de 2023. https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/convocatoria_de_proves/