Print Friendly, PDF & Email

Fete-Ugt ha decidit que emprendrà accions legals contra tot el que està succeint la educació pública. El que no podem permetre és que faci normatives que al cap de poc temps  tornen a canviar-les  perquè no els agrada. Si permetem això els nostres drets estan en perill ja  que en  no tenir contracte laboral estem indefensos. Davant uns polítics que fan les normatives a la seva mesura.
Davant de tots aquests fets i de l’acord de govern d’ahir  Fete-Ugt no li queda cap remei que emprendre accions legals contra el govern de Catalunya per fer normatives que les modifiquen quan els interessa. Esperem tenir  el suport de tots els docents de Catalunya.

2 thoughts on “Accions legals contra les retallades”
  1. El CREDA de Lleida (tota la província )ha perdut 2’5 logopedas

Comments are closed.