Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Educació treballa improvisant i posant pedaços per encabir les retallades que vénen de Madrid (PP) i les que vénen de Barcelona (CIU)

En relació a les malalties de curta durada (Incapacitats Temporals, IT) la Conselleria d’Irene Rigau pretén criminalitzar el nostre sector fent pagar justos per pecadors i desprestigiant, novament, tot el col·lectiu, com si la majoria estigués fent un abús d’aquestes situacions.

Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (16.10.12).
Instrucció 6/2012, de 5 de novembre, de modificació de la Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (08.11.12).
■ Resolució de 24 d’octubre de 2012, per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013 de les escoles i centres públics.

La primera instrucció (5/2012) feia referència a la funció pública, la segona instrucció (6/2012) modifica la primera i la resolució adapta les instruccions a l’àmbit docent. Per tant, nosaltres ens hem de regir per les dues instruccions, però tenint en compte els punts que canvien en l’adaptació.

Tot aquest enrenou sobre les IT i com s’han de justificar ho teniu explicat en el següent butlletí::

Incapacitat Temporal: Com justificar-la   El Butlletí número 493

UGT exigeix el 100% de les retribucions en les baixes per hospitalització i intervenció quirúrgica El Butlletí número 494