Print Friendly, PDF & Email

INCIDÈNCIA PETICIONS CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDÀRIA AMB DESTÍ AL PAÍS VALENCIÀ

Avui dia 4 de març s’han fet públiques les destinacions provisionals del professorat de secundària i Formació Professional.

Dissortadament hi ha hagut una greu incidència amb totes aquelles persones que havien fet una petició des de Catalunya al País Valencià. Concretament tot i haver fet les peticions amb els codis dels centres i localitats corresponents, han comprovat que no se’ls ha adjudicat cap de les peticions que per puntuació els corresponia. En canvi, a persones amb puntuació inferior sí se’ls ha donat aquelles destinacions indegudament.

Des de la UGT Educació hem presentat la queixa de la incidència al Departament d’Educació per a que rectifiqui i esmeni l’error, 

No obstant això demanem a les persones afectades que presentin l’oportuna reclamació CGT

Una proposta de text de reclamació podria ser aquesta que hem inclòs en el pdf anterior:

INCIDÈNCIA PETICIONS CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDÀRIA AMB DESTÍ AL PAÍS VALENCIÀ

Dades personals

Que en llistat provisional de destinacions del concurs general de trasllats de professors de secundària no se m’ha concedit la destinació demanada a la Comunitat Valenciana, tractant-se presumptament d’un error col·lectiu de l’administració educativa pel que he comprovat tant parlant amb organitzacions sindicals com el que hem vist en xarxes socials.
Que els codis que he demanat en la meva petició els he posat correctament
Que a persones amb menor puntuació que la meva se’ls ha adjudicat tal i com demostro en la llista que a continuació detalladament adjunto.
Per tant demano que es revisin les meves adjudicacions i se’m concedeixin les peticions a les quals tinc dret per la meva puntuació i ordre de petició seguint els principis de transparència, igualtat i mèrit del concurs general.

PD: Si us resulta d’utililitat, aquí teniu el link del llistat per ordre alfabètic