Print Friendly, PDF & Email

INCIDÈNCIES CONCURS DE MÈRITS:

Després d’unes setmanes amb una allau d’indicències, amb un aplicatiu que dista molt de ser intuïtiu i amb unes valoracions de mèrits amb criteris que podríem qualificar “d’irregulars” i no sempre acollits a la normativa i documentació presentada, finalment amb data 1 de març vam tenir una reunió exclusiva per posar en comú totes les incidències que ens estan arribant i poder trobar respostes.

A continuació us les exposem, per tal de veure si us poden ser d’ajut:


-Em presento al Concurs de Mèrits per especialitats de primària. Tinc un grau de Magisteri, el qual al·lego com a titulació principal i una llicenciatura de Psicopedagogia, que vull al·legar com a mèrit. El Departament em rebutja la nota de l’expedient acadèmic dient que he d’al·legar com a titulació principal “El títol superior”.

Aquí el Departament reconeix l’errada, ja que a les especialitats de Primària, s’ha d’accedir amb la titulació de Grau de Magisteri o Diplomatura. Aconsellen fer la reclamació pertinent adjuntant de nou l’expedient acadèmic del títol al·legat. Nosaltres aconsellem també adjuntar l’expedient acadèmic de la Llicenciatura i posar les explicacions a l’apartat d’observacions, tal com ha dit el Departament, millor pecar d’excés que no pas de prudència.

-Homologacions de titols a universitats estrangeres amb baremació 1-5, com compta?
La normativa diu clarament que la baremació dels expedients acadèmics ha de ser 0-4 o 0-10, Deixem constància de casos similars, sobretot provinent d’homologacions de títols obtinguts a l’estranger i homologats. El tribunal ho haurà de valorar i tindrà la darrera paraula. No ens garanteixen que aquestes reclamacions puguin ser admeses a tràmit.


-Càlcul en el temps treballat: l’aplicatiu només suma nou anys i onze mesos.
En són conscients, cal fer la reclamació i es mirarà de resoldre.

-La formació de més de 100 hores no s’ha comptabilitzat perquè diu el següent: “D’acord amb el que s’estableix a l’article 3 de l’ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, el nombre d’hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10”.
A la resolució en cap moment feia referència a aquesta ordre. Els tribunals, que són sobirans, han pres la decisió en funcion de les normatives vigents. Aquesta ordre no consta a la resolució, no està aclarit. El Departament menciona una part de la normativa que enllaça a l’ordre que limita el tema de les 10 hores. No ens garanteixen que aquestes reclamacions puguin ser admeses a tràmit.

-El temps treballat a altres CCAA no s’ha comptat. Amb els certificats compta, ho han fet bé?
S’han de fer tantes entrades com períodes treballats. No es pot posar grans períodes si hi ha hagut intermitències. Si són centres públics NO CAL VIDA LABORAL.


Formacions a diferents CCAA i universitats que no s’han acceptat.
Cal mirar si els certificats al·legats compleixen de manera estrica la normativa pel que fa a la forma, per exemple, ha de posar la modalitat en què s’han fet.
-Persones amb dues carreres que no han estat comptabilitzades

El Departament diu que han de fer la reclamació.


-Què passa amb les persones que han fet la reclamació els primers dies, abans de tenir tots aquests aclariments ,i que ara voldrien modificar-la??

 Demanem de manera unitària que s’habiliti a tothom per poder fer bé les al·legacions. Moltes d’elles ho van fer abans de les modificacions i aclariments publicats a posteriori. Demanem que l’aplicatiu de les reclamacions tingui l’opció de ser anul·lat dins el període per tal que, qui vulgui, el pugui tornar a fer. No tenim resposta sobre què faran.


-Oposicions aprovades en altres CCAA que no han estat comptabilitzades.
En el moment d’inscripció, hi havia l’opció d’al·legar-lo. L’aplicatiu només comptava de manera automàtica les oposicions aprovades a Catalunya.

– A la reunió s’ha demanat que qualsevol novetat de l’aplicatiu ho hauríeu de penjar al web perquè tothom s’assabentes, o que els sindicats siguem assabentats i formats al respecte per poder ajudar a les companyes i Companys.


– El Grau mitja de música compta 1 punt, surt 0,5 a l’aplicatiu. 

Efectivament, han passat la incidència al departament i diran que la tindran en compte. Han de comptar com una llicenciatura. Els títols superiors de música han de comptar coma una llicenciatura.


– Companyes i Companys que participen amb les seves diplomatures de Magisteri, i que no els compten la diplomatura de Logopèdia com a mèrit.
– El Departament diu que sí que ha de comptar, que ho reclamin.


– Perquè la formació d’idiomes no s està tenint en compte???

 Hem demanat que la tinguin en compte. Aquells cursos de juliol que surten com a formació permanent i que podrien tenir continuat a les EOI.


– Persones que els deneguen com a mèrit el C2 de català. No conta la titulació tot i que a la inscripció si que apareix i a més a més a l’atri la tenen.
El Departament ens diu que han de reclamar i afegir la documentació és molt estrany que no els hagi comptat. Té pinta d’error de creuament.

– Persones que van al·legar l’expedient acadèmic en el seu dia, però no va sortir gravat un cop enviada la sol·licitud.
El Departament ens diu que ho afegeixin de la següent manera: Afegir titulació com a nova titulació i que afegir expedient. Han d’avisar als tribunals (mitjançant la casella d’observacions) que no estan afegint coses noves sinó que no queda una altra forma de fer-ho. Recorden que no es poden al·legar expedients que no van ser inclosos en la sol·licitud durant el període d’inscripció al Concurs de Mèrits.


Titulacions que no surten als desplegables: 

Avisen als tribunals perquè ho tinguin en compte a l’hora de validar.

– PROFESSORAT TÈCNIC FP: 

A les titulacions de professorat tècnic no compta l’expedient acadèmic. La literalitat de la normativa ho impedeix N611, 618… No tenen puntuació per expedient, però segons el Departament no suposa un greuge, perquè s’aplica tothom qui participa en aquestes especialitats, per tant, tothom està en igualtat de condicions.


-He accedit a la carrera a través d’un grau superior o FP: En aquests casos la titulació de grau superior NO puntua com a mèrit, doncs els estudis formen part de l’itinerari al qual s’accedeix a la titulació que al·leguem com a requisit de participació al Concurs de Mèrits.


-Experiència docent a escoles concertades 7.1.4: Cal fer la reclamació amb vida laboral. Tantes entrades com períodes treballats.

UGT Educació Pública